RENGINIŲ IR IŠVYKŲ ORGANIZAVIMO PROGIMNAZIJOJE TVARKA    

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Renginių Pasvalio Svalios progimnazijos mokiniams organizavimo tvarkos aprašas reglamentuoja Pasvalio Svalios progimnazijos renginių organizavimo tvarką.Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos:
 2. Renginiai vaikams ir mokiniams  – neprivalomi ir laisvai pasirenkami renginiai: konkursai, olimpiados, varžybos, šventės, festivaliai, koncertai, forumai, debatai, akcijos ir kt., skirti vaikų ir mokinių saviraiškai ugdyti.

Rajoninis renginys – renginys skirtas viso rajono vaikams ir mokiniams ir įtrauktas į rajoninių renginių planą.

Progimnazijos renginys – progimnazijos organizuojamas renginys skirtas progimnazijos bendruomenei (vaikams, mokiniams, mokytojams, tėvams ir kt.).

 

RENGINIŲ PLANAVIMAS IR DERINIMAS

 1. Vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus parengtais renginių planais ir Svalios progimnazijos veiklos programa, Pasvalio Svalios progimnazija rengia renginių planą mokslo metams.
 2. Kiekvienas mokytojas, planuodamas renginį, suderina su metodine grupe. Progimnazijos metodinių grupių pirmininkai pateikia renginių planus, kurie įtraukiami į progimnazijos renginių planą.
 3. Svalios progimnazijos mokslo metų renginių planą svarsto progimnazijos savivaldos institucijose (mokinių taryba,mokytojų taryba, progimnazijos taryba) ir tvirtina progimnazijos direktorė kartu su metine Veiklos programa.
 4. Mokamų kultūrinių renginių organizatoriai ir atvykstantys meno kolektyvai renginių organizavimo klausimus derina su progimnazijos vadovu ar jo įgaliotu asmeniu.

RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

 1. Pasvalio Svalios  progimnazijoje organizuojama:

1.1.  mokomųjų dalykų olimpiados (atsakingos metodinės grupės);

1.2.  įvairių dalykų konkursai ;

1.3.  mokinių tarybos renginiai;                                                                                  

1.4 progimnazijos šventės, akcijos, popietės, sporto renginiai.

 1. Renginio organizatoriai rašo prašymą progimnazijos direktorei leisti progimnazijoje organizuoti renginį (Priedas Nr. 1).
 2. Prašyme turi būti nurodyti :

3.1. Renginio pavadinimas.

3.2. Darbo grupė, organizuojanti renginį.

 1. Prie prašymo pridedamas renginio programa (Priedas Nr. 2).
 2. Renginio organizavimas progimnazijoje turi būti patvirtintas progimnazijos direktorės įsakymu.
 3. Už progimnazijos iniciatyva organizuojamus renginius atsakinga direktorės įsakymu sudaryta darbo grupė. Darbo grupės sudarymą inicijuoja renginio vadovas.
 4. Darbo grupė privalo vietą ir laiką suderinti su progimnazijos administracija.
 5. Pamokų metu gali būti organizuojami su ugdymo procesu , mokymo programomis susiję progimnazijos bei rajoniniai renginiai: olimpiados, konkursai, varžybos, integruoti projektai.
 6. Vykstantis su mokiniais į rajoninį renginį, mokytojas pildo direktorės patvirtinto Pasvalio Svalios progimnazijos Turizmo renginių organizavimo apraše esantį prašymą išvykti, supažindina vykstančius mokinius su saugaus elgesio taisyklėmis ir patvirtina išvykimą iš progimnazijos direktorės įsakymu. (3, 4, 5 priedai)

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Organizatoriai bei renginio dalyviai privalo laikytis šios Tvarkos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su renginių organizavimu.
 2. Su šia Tvarka progimnazijos vadovas supažindina progimnazijos bendruomenės narius.

Mokyklos emblema

Pamokų laikas (1 kl.)

1. 8.00–8.35
2. 8.55–9.30
3. 9.50–10.25
4. 10.45–11.20
5. 11.55–12.30

Pamokų laikas (2–8 kl.)

1. 8.00–8.45
2. 8.55–9.40
3. 9.50–10.35
4. 10.45–11.30
5. 11.55–12.40
6. 13.00–13.45
7. 13.55–14.40
8. 14.50–15.35

Kontaktai

Vilniaus g. 46

Pasvalys LT-39177

Tel.: (8 451) 34548

Faksas  (8 451) 38333

El. paštas: svalios@pasvalys.lt

Kalendorius

December 2023
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Paieška

Svetainę lanko

Dabar svetainėje 19 svečių ir narių nėra

Lankytojų skaitiklis

1102735
Šiandien
Vakar
Šią savaitę
Praėjusią savaitę
Šį mėnesį
Praėjusį mėnesį
Viso
602
3085
7074
1066997
14795
80985
1102735

Jūsų IP: 172.31.28.20
2023-12-06