Viešųjų pirkimų planas 2022 m.

Viešųjų pirkimų planas 2021 m.

Viešųjų pirkimų planas 2020 m.

Negyvenamųjų patalpų ir kito materialiojo turto nuomos mokinių maitinimui sutartis (2020 m.)

Maitinimo paslaugų pirkimo sutartis (2020 m.)

Mokinių maitinimo paslaugos mažos vertės pirkimo sąlygos (2020 m.)

Viešųjų pirkimų planas 2019 m.

Viešųjų pirkimų planas 2018 m.

Supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės 2017 m.