Nuo šio rugsėjo Pasvalio Svalios progimnazijoje startuoja 4K modelis. Jo koordinatorės – Sandra Lengvinienė ir Vilma Ranonienė. Mokytojos dalyvavo parengtoje 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programoje „Asmeniniais besimokančiojo tikslais ir refleksija grįsto ugdymo (4K modelio) įgyvendinimas“. Kontaktiniu ir nuotoliniu būdu balandžio–gegužės mėn. vykusiuose mokymuose mokytojai buvo supažindinti su pagrindiniais 4K modelio principais, gerosiomis užsienio praktikomis, mokėsi  organizuoti 4K modelio veiklą savo ugdymo įstaigose.
304971612 1420260918496116 5786797212009499698 n
Kas yra 4K?
 
Pastarųjų metų tendencijos rodo, kad mokiniai noriai dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose, savanoriauja, skiria daug laiko savo asmeniniam tobulėjimui. Tačiau mokykloms trūksta patirties ir įrankių individualiai įgytoms kompetencijoms ugdyti, vertinti ir pripažinti. Dėl šios priežasties vienas iš mokykloms išbandyti siūlomų sprendimų būdų yra 4K (aš kuriu, aš keičiu, aš su kitais, aš kitiems) – modelis, skirtas patvirtinti mokinių neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas. 
 
Kaip 4K modelis bus įgyvendinamas mokyklose?
 
4K modelį išbando 5 konkurso būdu atrinktos savivaldybės ir projekte sutikusios dalyvauti skirtingos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinančios mokyklos. 30 mokytojų iš Alytaus, Kaišiadorių, Panevėžio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybių projekto laikotarpiu mokiniams padės rasti juos dominančias ir aktualias veiklas, išsikelti realius tikslius, įsivertinti savo pažangą, plėtos mokyklos socialinių partnerių tinklą, kuriems talkinant mokiniai galės įgyvendinti norimas 4K veiklas.
 
Pagrindinis 4K tikslas – ne didinti mokymosi krūvį mokiniams, bet padėti mokiniams atrasti gilesnę prasmę jau vykdomose veiklose, paskatinti išbandyti naujas, geriau pažinti save. Mokyklose, kurios dalyvaus 4K modelio bandomojoje programoje, 4K modelis pakeis šiuo metu kiekvienam pagrindinio ugdymo pakopoje besimokančiam mokiniui privalomas socialines – pilietines valandas. 
 
Sandra Lengvinienė ir Vilma Ranonienė
4K koordinatorės Svalios progimnazijoje