Jau nebe pirmus metus Svalios progimnazija dalyvavo pilietinėje iniciatyvioje „Atmintis gyva, nes liudija“.

Mokinių tarybos nariai languose iš pat ryto uždegė atminimo žvakeles. Kabinetuose per pirmąją pamoką visi mokiniai su mokytojais, skambant Erikos Masytės dainai „Laisvė“, prisiminė 1991-ųjų Sausio 13-ąją.

Maironiečių organizacijos nariai surengė Sausio 13-osios minėjimą pradinukams. Vyresnieji maironiečiai pasekė istorinę pasaką apie Sausio 13-ąją, pristatė 14 didvyrių, padėjusių galvas už mūsų tautos laisvę.

Sausio 13-ąją ne vienas progimnazijos bendruomenės narys pamąstė, jog turime ne tik atsiminti tautos didvyrius, bet ir nuolat mokytis išsaugoti laisvę, dirbant Tėvynės labui.

„Pasvaliuko“ informacija

1 5

3 22

66