Pasvalio Svalios progimnazijos Direktorės Aleksandros Tribulskienės 2020 metų veiklos ataskaita.