Gruodžio 9-oji – Tarptautinė antikorupcijos diena. Pirmą kartą ji paminėta 2004 metais. Šią dieną žmonės visame pasaulyje skatinami atkreipti dėmesį į korupcijos žalą valstybei, ekonomikai, kiekvienam žmogui. Tarptautinę antikorupcijos dieną inicijavo ir paskelbė Jungtinės Tautos. 2003 metais Meridoje (Meksikoje) įvyko aukščiausio politinio lygio konferencija kovos su korupcija problemoms spręsti. Konferencijos dalyviai pasirašė konvenciją prieš korupciją.

Antikorupcinio ugdymo mokykloje tikslas – ugdyti vertybines nuostatas ir plėtoti gebėjimus, reikalingus susiformuoti jaunų žmonių pilietinei pozicijai korupcijos atžvilgiu. Siekiama supažindinti mokinius su korupcijos reiškiniu: esme, priežastimis, pasekmėmis, skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms, pademonstruoti kovos su korupcija galimybes.

Tarptautinę antikorupcijos dieną kasmet mini ir mūsų progimnazijos mokiniai.

Gruodžio 9 – ąją vyko nuotolinė pamoka „Korupcija-antikorupcija“ 5-8 klasių mokiniams. Mokiniai išsiaiškino, ką reiškia žodis „korupcija“, kokios yra jos priežastys ir pasekmės, kaip su korupcija reikia kovoti. Po pamokos mokiniai dalyvavo viktorinoje-žaidime „Ką žinau apie korupciją?“. Dalyviai atsakinėjo į klausimus apie korupcijos kilmę, formas, įvardijo, kuo ji žalinga valstybei, žmonėms, kokios bausmės taikomos už korupciją.

Mokiniai pademonstravo puikias žinias. Šaunusis laimėtojų trejetas: Ugnė Prakopaitė (6a klasė, I vieta), Miglė Adomavičiūtė (6a klasė, II vieta), Vainius Isajevas (7b klasė, III vieta). Sveikiname nugalėtojus ir dėkojame visiems dalyviams.

 

Sandra Lengvinienė, istorijos mokytoja

Kristina Smailienė, bibliotekininkė